13 thg 8, 2014

nâng cao tính tuân phủ pháp luật thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội 87 Trang | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

MỞ ĐẦU 
CHUƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP 1 
1.1 Quan niệm và nội dung tuân thủ pháp luật thuế 1 
1.1.1 Quan niệm tuân thủ pháp luật thuế 1 
1.1.2 Nội dung tuân thủ pháp luật thuế 1 
1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp 3 
1.2.1 Nhóm các nhân tố xuất phát từ bản thân doanh nghiệp 3 
1.2.2 Nhóm các nhân tố ảnh hưởng từ môi trường hoạt động (các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp) 9 
1.2.3 Các nhân tố khác 14 
1.3 Tiêu chí và phương pháp đo lường mức độ tuân thủ pháp luật thuế 16 
1.3.1 Tiêu chí đo lường mức độ tuân thủ pháp luật thuế 16 
1.3.2 Phương pháp đánh giá, đo lường mức độ tuân thủ pháp luật thuế 18 
1.4 Quản lý thuế trong mối quan hệ với sự tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp 21 
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thuế của Nhà nước nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp24 
1.5.1 Các nhân tố thuộc về cơ quan quản lý thuế 24 
1.5.2 Các nhân tố thuộc bên ngoài cơ quan thuế 25 
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 27 
2.1 Tổng quan về doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2007- 2011 27 
2.1.1 Về loại hình doanh nghiệp 27 
2.1.2 Về trạng thái hoạt động của doanh nghiệp 29 
2.2 Thực trạng tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp 29 
2.2.1 Tuân thủ trong việc đăng ký thuế 29 
2.2.2 Tuân thủ trong việc tính thuế, kê khai thuế 31 
2.2.3 Tuân thủ trong nộp thuế 42 
2.3 Đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp 44 
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI 47 
3.1 Quan điểm, định hướng nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế 47 
3.1.1 Quan điểm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế 47 
3.1.2 Định hướng nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế 49 
3.2 Giải pháp nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp 50 
3.2.1 Các giải pháp tăng cường giám sát tuân thủ của người nộp thuế từ phía cơ quan quản lý thuế 51 
3.2.2 Giải pháp tăng cường giám sát tính tuân thủ pháp luật thuế 68 
3.2.3 Các giải pháp từ các cơ quan khác 70 
3.2.4 Các giải pháp bổ trợ 74 
KẾT LUẬN 
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem tại nâng cao tính tuân phủ pháp luật thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội 87 Trang | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

30 thg 6, 2013

Lập trình cho robot hàn almega ax-v6 để hàn một số đường cong phức tạp (chuyên ngành chế tạo máy Năm 2009- 100 trang )

Lập trình cho robot hàn almega ax-v6 để hàn một số đường cong phức tạp (chuyên ngành chế tạo máy Năm 2009- 100 trang )

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vấn đề tự động hoá sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng. -    Mục tiêu ứng dụng Robot trong công nghiệp là nhằm nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm , đồng thời cải thiện điều kiện lao động. Sự cạnh tranh hàng hoá đặt ra một vấn đề thời sự là làm sao để hệ thống tự động hoá sản xuất phải có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng sự biến động thường xuyên của thị trường hàng hoá cạnh tranh. Robot công nghiệp là bộ phận cấu thành không thể thiếu trong việc tạo ra những hệ thống sản xuất linh hoạt đó. -    Gần nửa thế kỷ có mặt trong sản xuất, Robot công nghiệp đã có một lịch sử phát triển hấp dẫn. Ngày nay robot công nghiệp đã được dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Ở giai đoạn trước những năm 1990 hầu như trong nước ta hoàn toàn chưa du nhập về kỹ thuật robot, thậm chí còn chưa nhận được nhiều thông tin kỹ thuật về lĩnh vực này. Từ năm 1990 nhiều cơ sở công nghiệp đã bắt đầu nhập ngoại nhiều loại robot để phục vụ sản xuất như tháo lắp dụng cụ cho các trung tâm gia công CNC, lắp giáp các linh kiện điện tử, thao tác ở các máy ép nhựa, hàn vỏ xe ôtô, xe máy, phun sơn v.v… Ở nhiều trường đại học, cao đẳng và cao đẳng nghề đã bắt đầu giảng dạy về Robot. Đặc biệt trong những năm gần đây xu thế nhập Robot công nghiệp ở các trường nghề ngày càng gia tăng để phục vụ cho học sinh, sinh viên thực tập, tiếp cận dần với nền sản xuất hiện đại. Tuy nhiên sự chuyển giao công nghệ của nhà sản xuất chưa thật như ý muốn, chưa tận dụng khai thác triệt để của thiết bị. Là một kỹ sư, đồng thời là một giáo viên tôi mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chung của nhà trường là đào tạo các công nhân trình độ cao, tôi mạnh dạn chọn đề tài này làm luậnvăn tốt nghiệp: “Lập trình cho Robot hàn Almega AX-V6 để hàn một số đường cong phức tạp . 

3 thg 6, 2013

Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới

Tiểu luận: Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới


Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện cuả quy luật giá trị. Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động cuả quy luật này.Quy luật giá trị là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế chu kì,phân hoá giàu nghèo,những cuộc cạnh tranh không lành mạnh…Chính vì thế chúng ta cần nghiên cứu về quy luật giá trị,tìm hiểu vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế,đặc biệt là trong thời kì phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay. Bài viết này chia thành 2 chương, bao gồm: Chương I: Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của

20 thg 5, 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA Marketing

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA Marketing


Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh tế và xã hội mà các tổ chức và cá nhân sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thị trường.

28 thg 4, 2013

Luận văn Thạc sỹ

Luận văn Thạc sỹ ‘Xác định thành phần bệnh trên hạt giống ngô nhập khẩu năm 2007 và thử nghiệm một số biện pháp xử lý hạt giống phòng bệnh


       Việt Nam là nước sử dụng nhiều giống ngô nhập khẩu, nên các loài bệnh tồn tại và lan truyền theo nguồn hạt giống là rất lớn. Bệnh lan truyền qua hạt giống ngô không những làm giảm chất lượng hạt giống còn là guy cơ tiềm ẩn làm giảm sản lượng ngô ở nước ta, trong đó có những bệnh đặc biệt nghiêm trọng nhu bệnh héo rũ ngô và rất nhiều loại bệnh khác. Để góp phần vào việc xác định thành phần nấm bệnh trên hạt ngô giống nhập khẩu để hạn chế sự gây hại cây ngô, giảm khả năng gây thành dịch. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : ‘Xác định thành phần bệnh trên hạt giống ngô nhập khẩu năm 2007 và thử nghiệm một số biện pháp xử lý hạt giống phòng bệnh’.

22 thg 4, 2013

Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện

Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện (Chuyên ngành tự động hóa năm 2009 – 99 trang)


Nội dung Lời nói đầu Trang 0 Lời cam đoan 1 Mục lục 2 Danh sách các kí hiệu, các chữ viết tắt 5 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 7 Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 9 1.1.Lý do lựa chọn đề tài 9 1.2. Mục đích của đề tài 9 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 10 1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 13 Chƣơng 2: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO 14 2.1. Tổng quan về điều khiển dự báo 15 2.1.1. Điều khiển theo mô hình dự báo là gì? (Model Prediction 15 Control). 2.1.1.1. Khái quát chung về MPC 15 2.1.1.2. Thuật toán MPC (MPC stragegy) 17 2.1.2. Mô hình hệ thống và mô hình phân bố nhiễu 19 2.1.3. Hàm mục tiêu 21 2.1.4. Điều kiện ràng buộc 22 2.1.5. Vấn đề tối ƣu hóa 23 2.1.6. Chiến lƣợc điều khiển dịch dần về tƣơng lai (receding 24 horizon control_RHC) 2.2. Mô hình trong điều khiển dự báo 25 2.2.1. Mô hình vào ra (Input Output models) 25 2.2.2. Mô hình đáp ứng bƣớc và mô hình đáp ứng xung (Impulse 31 and Step response models) 2.2.3. Mô hình đa thức 32 2.2.4. Mô hình mờ (Fuzzy Models) 34 2.2.4.1. Các dạng mô hình mờ 32 2.2.4.2. Tính chất hội tụ của các dạng mô hình 38 2.2.5. Một số mô hình dự báo và các thuật toán cụ thể 41 2.2.5.1. Mô hình dự báo Smith cho quá trình có thời gian chết lớn 41 2.2.5.2. Điều khiển ma trận động vòng đơn (DMC) 43 2.2.5.3. Thuật toán điều khiển GPC (Generalized Predictive 46 Control) 2.2.5.4. Điều khiển dự báo dự báo hệ phi tuyến dựa vào mô hình 47 mờ Mandani 2.3. Giải bài toán điều khiển dự báo 48 2.3.1. Bộ dự báo 49 2.3.2. Điều khiển dự báo không ràng buộc 51 2.3.3. Điều khiển dự báo với ràng buộc phƣơng trình 52 2.4. Sử dụng mạng noron (Neural Network) để nhận dạng đối 53 tƣợng 2.5. Kết luận 60 Chƣơng 3: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI 64 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 3.1. Giới thiệu chung về nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại 64 3.2. Chu trình nhiệt của một tổ máy 64 3.3. Lò hơi BKZ – 220 – 100 – 10C 65 3.3.1. Sơ lƣợc về lò hơi 65 3.3.1.1. Nhiệm vụ của lò hơi 65 3.3.1.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của lò hơi BZK- 220-100- 66 10C 3.3.1.3.Cấu tạo của lò 67 3.3.1.4. Nguyên lí hoạt động của lò hơi BKZ – 220 – 100 – 10C 71 3.3.2. Các hệ thống điều chỉnh trong lò hơi nhà máy nhiệt điện 72 3.3.2.1. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt 73 3.3.2.2. Hệ thống điều chỉnh quá trình cháy 74 3.3.2.3. Hệ thống điều chỉnh sản lƣợng hơi 75 3.3.2.4. Hệ thống điều chỉnh mức nƣớc bao hơi 76 3.4. Nghiên cứu về hệ thống điều chỉnh mức nƣớc bao hơi trong 76 nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại 3.4.1. Đặt vấn đề 76 3.4.2. Các cấu trúc cơ bản của điều khiển mức nƣớc bao hơi 77 3.4.2.1. Các ký hiệu trên sơ đồ logic 77 3.4.2.2. Sơ đồ điều chỉnh một tín hiệu 78 3.4.2.3. Sơ đồ điều chỉnh hai tín hiệu 79 3.4.2.4. Sơ đồ điều chỉnh ba tín hiệu 79 Chƣơng 4: XÂY DỰNG HỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO MỨC 82 NƢỚC BAO HƠI 4.1. Hệ thống điều chỉnh mức nƣớc bao hơi ở chế độ bắt đầu khởi 82 động lò 4.1.2. Hàm truyền đạt của bộ chuyển đổi dòng điện – khí nén (I/P) 83 4.1.3. Hàm truyền đạt của van 83 4.1.4. Hàm truyền đạt của đối tƣợng điều chỉnh 84 4.2. Xây dựng hệ thống điều khiển dự báo để điều khiển mức nƣớc 88 bao hơi 4.3. Mạng noron trong bài toán nhận dạng 89 4.3. Kết quả mô phỏng 89 4.4. Nhận xét kết luận 92 Tóm tắt luận văn 93 Tài liệu tham khảo 94 

8 thg 4, 2013

Luận văn thạc sĩ kinh tế tải miễn phí

luận văn thạc sỹ kinh tế tải miễn phí
 những đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của hiện tượng song ngữ tại an giang - trên cứ liệu cảnh huống song ngữ việt - hoa- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo
những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành hà nội theo hướng nông nghiệp sinh thái - luận văn cao học - đề tài tham khảo
những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa và sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo
những vấn đề về mạch lạc văn bản trong bài làm văn của học sinh phổ thông - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phạm trù nội động/ngoại động trong tiếng việt (so với tiếng anh) - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của việt nam trong thời kỳ đổi mới - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng việt - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển các tổ chức tài chính nông thôn việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn các tỉnh vùng bắc trung bộ - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở việt nam trong quá trình hội nhập - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trên thị trường tài chính - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển dịch vụ tài chính trong tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại việt nam - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phát triển thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010 - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phong cách nghệ thuật nam cao - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phong cách nghệ thuật thơ huy cận qua lửa thiêng - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh trà vinh đến năm 2015 - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo
phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng việt nam về sản phẩm xe máy - luận văn cao học - đề tài tham khảo

5 thg 8, 2012

LUẬN VĂN CAO HỌC - CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI - TÌM KIẾM - DOWNLOAD MIỄN PHÍ - PHẦN 4